Click

Trần Út

Đang kết hôn
Ngày 19,10,2019

Tại An Biên,
Kiên Giang

Huỳnh Nhã

0 DAYS

Trần Út

Anh không biết có thể giải quyết tất cả các khó khăn mà em gặp phải hay không, nhưng anh chỉ biết rằng, em sẽ không phải đối diện với điều đó một mình.

Huỳnh Nhã

Em cám ơn anh đã đến với em,để em có cơ hội xây dựng một mái ấm gia đình mình.

19/10/2019

Tại An Biên',
Kiên Giang.

Vâng, Bạn của Chú Rể
Vâng, Bạn của Cô Dâu

Người hụt cái này, người thiếu cái kia..
may mắn duyên phận cho anh gặp em..

— Giúp em biết người trong mộng của em thế nào.

Wedding Day

Anh yêu em trọn đời trọn kiếp bất luận là nói hôm nay hay bất cứ ngày nào khác, Ai cũng hông ngăn trở được hiện thực này’Cho đến cùng trời cuối đất, thiên đường địa cửu,Anh sẽ vĩnh viễn yêu em